Фабрика

Фабричка слика

 • Приказ на сообраќаен сигнал
 • Работилница за премачкување со прав за додатоци
 • Електрично заварување
 • Порта
 • Обработка на висок столб на јарболот
 • Обработка на висок столб на јарболот2
 • Оддел за производство на LED светилки
 • Канцелариска сала
 • Полска плоча
 • Работилница за премачкување со прав
 • Сектор за полско производство
 • Соба за обработка на додатоци
 • Влез во производствена работилница
 • Навивам пол
 • Оддел за производство на соларни панели
 • Челична плоча
 • Пол за исправување
 • Тиан Ксијанг Антена

Фабрички шоу